Kontormiljø 1

Kontormiljø – NONO No Noise Runners fra ege

Siden marts 2007 har regionskontoret ligget i en ældre industribygning.

Tidligere har fabriksbygningen været både en trævarefabrik såvel som fabrik til telefonproduktion. I dag er den fredet, hvilket har betydning i forhold til renoveringen af bygningen.

I dag huses 125 medarbejdere på arbejdspladsen i regionshuset. Arbejdsmiljøet blev prioriteret i forbindelse med renoveringen af bygningen. Pga. at bygningen er fredet, var en omfattende totalrenovering aldrig på tale – det var i fokus, at bygningens originale funktion som trævarefabrik stadig skulle kunne ses i både interiør og materialevalg.

Regionshuset har adskillige store og åbne rum med håde beton- og træoverflader. Disse store og åbne lokaler anvendes i dag som kontormiljøer, men pga. de mange hårde overflader blev kontormiljøets indeklima negativt påvirket grundet store støjproblemer.

Udfordringen består her i, at de mange hårde overflader netop udgør en stor del af regionshusets historie. De hårde overflader kunne derfor ikke blot udskiftes. Der blev derfor overvejet alternative løsninger, som ville være overensstemmende med det eksisterende indretningskoncept. Med tæppeløbere fra ege supplerede vi ganglinjer og mødelokaler, hvorved støjen blev dæmpet.

Det var en fleksibel løsning, som udover at være nem at installere, også muliggjorde bevarelsen af bygningens industrielle fremtoning. Støjproblemet blev udbredet, så det åbne kontormiljø såvel som mødelokalerne nu oplever et bedre indeklima.