Kontakt

Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os, uanset om du ønsker tilbud, rådgivning eller blot har et spørgsmål. Vi står klar til at hjælpe dig.

Bliv ringet op eller kontaktet

Hvor har du hørt om os?

Kontakt enkelte personer hos A10

et portræt af rene hansen fra a10 tæpper med grå baggrund

René Bislev Hansen

Gulve - Service

Dorthe Kløve Petz

Adm. Medarbejder

Carsten Christensen

Gulve - Projekter

Allan Brawn Rasmussen

Gulve - Projekter

René Flohr Krog Pedersen

Gulve - Tæpper

Henrik Hansen

Undergulve - Projekter

Selle Esgici

Gulve - Projekter

Vi er medlem af gulvbranchen

Hvad betyder det for dig?

Ankenævn og garantiordning

Ankenævnet behandler klager over arbejder, udført af Gulvbranchen-medlemmer. Ankenævnet giver sikkerhed for hurtig afhjælpning af fejl og mangler, hvis sådanne mod forventning skulle opstå. Hvis en Gulvbranchen-entreprenør har udført arbejdet, og du mener, arbejdet ikke er udført korrekt, kan klagen indbringes for Gulvbranchens ankenævn. Garantiordningen dækker gulventreprenørens arbejde op til en værdi af kr. 100.000,- efter nærmere fastsatte regler.

Gulvbranchens Gulvfakta

Gulvfakta mappen er distribueret til mere end 2.000 leverandører, entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører m.fl. I værket beskrives krav til udførelse af arbejdsprocesser, herunder teknisk orientering om undergulve, spartelmasser, klæbestoffer, belægningstyper m.v. 

I Gulvfakta klassificeres desuden gulvprodukter efter EU’s regler, ligesom der gives informationer om gulvbelægningsprodukters egenskaber som f.eks. gangsikkerhed, trinstøjdæmpning og elektrostatiske egenskaber. I Gulvfakta, kan der ligeledes findes oplysninger om miljømærkning af gulvbelægninger, f.eks. mærkning af tæpper. Gulvfakta mappen er således en fælles referenceramme og bindeled i samarbejdet om udførelse af gode gulve.

 

Uddannelse
Gulvbranchen-medlemmer ajourføres løbende med specialviden om gulve og gulvkonstruktioner. Udover gulvbranchens egen uddannelse – gulvlæggeruddannelsen – gennemføres successivt efteruddannelse, som sikrer ajourført viden om nye materialer og arbejdsmetoder.

 

Gulvbranchen er garanti for gode gulve og har bl.a. til formål at lette bygherrers og de projekterendes vurdering af tilbudte materialer og arbejdsydelser gennem ensartede og overskuelige tekniske specifikationer. 

Gulvbranchen repræsenterer den professionelle gulventreprenør. Alle medlemmer og deres medarbejdere er faguddannede håndværkere, der er godkendte og autoriserede af Gulvbranchen. Gulvbranchen har et nært samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, myndigheder og byggefaglige organisationer, med henblik på at højne gulvbranchens standard. Gå derfor efter Gulvbranchen-mærket, når du vælger samarbejdspartner.

 

Materialegaranti
Gulvbranchens leverandører kan inden for fastlagte rammer udstede en 5-årig materialegaranti for klassificerede belægningers holdbarhed. Garantien er en udvidelse af bygherrens rettigheder i henhold til købeloven og ansvarsreformen.