Lavt installationsgulv i 2 højder – udviklet til kabelføring

Fordele ved Intercell kabelføringsgulv

 • Har en lav højde
 • Har en lav egenvægt
 • Stor bæreevne
 • Hurtig og nem at installere
 • Er med til at skabe en højteknologisk arbejdsplads
 • Kompatibel med alle europæiske kablingssystemer
 • Har en høj kabelkapacitet
 • Ikke behov for justeringer efter installation
 • Er nemt at tilpase og justere, når behovene ændres
 • Sparer dig rigtig mange penge i længden i forbindelse med eventuelle omrokeringer
 • Afskærmer elektromagnetiske felter
 • Fuld fleksibilitet med Interface og Heuga tæppekvadrater

Opbygning af kabelføringsgulve fra Intercell

Systemet er opbygget af 500 x 500 mm understøtningselementer, som hver har 16 søjler samt 500 x 500 kantbukkede 2 mm galvaniserede stålplader, som fastgøres med en skrue i hver hjørne.

Højder: 

 • Inkl. stålplade: 40, 60, 90 eller 110 mm.
 • Frihøjde under stålplade: 55 eller 85 mm.

Tekniske egenskaber:

Installationsgulvet har en egenvægt på max. 22 kg/m2. Derudover en 25 mm punktbelastning på 24 kg.

Totalbelastning:

4.800 kg/m2

Kapacitet / Mellem to søjler:

 • Ved 60 mm højde: 55 x 80 mm=4400 mm2.
 • Ved 90 mm højde: 85 x 80 mm=6800 mm2.

Undergulv

Du kan i de fleste tilfælde installere kabelføringsgulv fra Intercell uden en særlig forberedelse af undergulveet. Det eneste krav er, at gulvet er plant og jævnt med en tolerance på +/- 2 mm over en 2 m retskinne i alle retninger. Derudover skal det være fri for støv og betonrejser.

Understøtningselementerne skal limes til underlaget med acryllim. Det kan også anvendes på vinylgulve, eftersom elementerne ikke påvirkes af flygtige blødgøringsmidler.

Gulvbelægning

Til topbelægning anbefaler vi Interface og Heuga tæppekvadrater.

Adgangsforhold

Hvis der er behov for hyppig adgang et bestemt sted, kan vi levere stålpladerne med en 250 x 250 mm åbning i midten og tilhørende adgangslem med hul til kabler.

Jordforbindelse

For at sikre jording forbindes understøtningselementerne indbyrdes. Herefter bliver jordkabel ført til hovedtavlen.

Lyddæmpning

Installationsgulvet er fra start forsynet med lyddæmpende fibermateriale på undersiden. Placeres der f.eks. en skillevæg direkte ovenpå dækpladerne, kan der være behov for at dæmpe luftlyde. Dette gøres ved at placere understøttende rockwool elementer – med lyddæmpende effekt på 49 dB (DIN52210) – mellem søjlerne i understøtningselementerne.

Brandsikring

Kabelføringssystemet er brandgodkendt jvf. DIN 4102 – B2. Derudover nedlægges der rockwool elementer i gulvet for at opdele i brandceller, hvor det er nødvendigt.

Tilbehør

 • Ramper
 • Kantlister
 • Databokse
 • Stålplader med adgangslem
 • Lyddæmpningselementer